Med nøjagtig datamåling halverer HumiTrack tørreprocesseR

HumiTrack-sensorer måler og overvåger affugtning ved udtørring af bygninger med fugt.

Med løbende fjernmåling af data via det nyudviklede IoT-system kan HumiTrack halvere
affugtningstiden og fjerne fysiske fugtmålinger i affugtningsprocessen.

HumiTrack

Løbende måling og monitorering af fugtdata

Ved måling og dataopsamling omregner HumiTrack fugt i luften via desorptionskurver og kan forudsige fugtniveauet i et rums materialer.

Vil du vide mere om HumiTrack

KONTAKT VORES TEAM

Jesper Norman

Territory Manager, IoT

Saint-Gobain Distribution Denmark A/S
CVR: 81 82 25 14

Park Allé 370
2605 Brøndby
Denmark

Telefon: +45 30 98 47 13
Mobil: +45 30 98 47 13
Email: jesper.norman@sgdd.dk

HumiTrack

gavner virksomheder,
kunder og klima

Forsikrings- og skadeservicefirmaer sparer med HumiTrack:

 • Kundebesøg for fysiske fugtmålinger
 • Reklamationer
 • Følgeskader
 • Strøm
 • Tid
 • CO2

De får med HumiTrack:

 • Bedre data
 • Sager løst hurtigere og mere effektivt
 • Lavere omkostninger
 • Præcis beregning af affugtning og forudsigelse af udtørringsprocessen
 • Sikring af at skaden er udbedret
 • Kvalitetssikring til at overholde §340-344 i BR 18
 • Tilfredse kunder

INnovativ fugtmåling på højt teknologisk niveau

INnovativ fugtmåling på højt teknologisk niveau

HumiTrack-loggere monteres på en overflade i en bygning, som skal affugtes. Med det nyudviklede IoT-system monitorerer HumiTrack forholdene og omregner dem til vandindhold i luften.

Affugtningskurven sendes til skadeservicefirmaet, forsikringsselskabets central eller entreprenøren, som kan følge udtørringsprocessen uden at skulle måle på stedet.

Desuden varsles signalmodtageren med alarmer, hvis affugtningsprocessen ikke er korrekt, udtørringen er forkert, affugteren ikke er tændt, og når processen er slut, og affugtningsprocessen derfor kan stoppes.

Ved opbygning efter en skade kan HumiTrack med fordel blive siddende og monitere, så det sikres, at skaden er korrekt udbedret og ikke opstår igen.

Desuden vil montering under udbedring kunne udføre den krævede kvalitetssikring iht. §340-344 i Bygningsreglementet BR 18.

Færre besøg af skadesservicefolk, fjernmåling, kortere tørretid og effektiv sagsbehandling gør skadesudbedring en bedre oplevelse for kunderne, der oplever god service med HumiTrack, får hverdagen igen og skaden udbedret hurtigere af håndværkere.

Den nedsatte affugtningstid sparer strøm, og de færre udkørsler fra skadesservice sparer brændstof, så HumiTrack giver også lavere CO2-forbrug til gavn for klimaet.

HumiTrack er en innovativ, teknologisk løsning på højeste niveau. Trackeren er udviklet i Danmark og har stort potentiale nationalt og internationalt.

Kontakt os

4 + 12 =